Όμορφες και καταδεκτικές οι νύμφες ήταν οι θεότητες των γλυκών νερών. Ζούσαν στα ποτάμια, σε πηγές , στα βουνά και σε σπηλιές. Κάποιες από αυτές σύμφωνα με τον Όμηρο ήταν θυγατέρες του Δία , μα συχνότερα τις θεωρούσαν κόρες του ποτάμιου θεού της περιοχής τους.

Σε έναν χώρο όπου το νερό και η πέτρα αδελφώνονται εντοπίζεται η ξενοδοχειακή μονάδα ΝΥΜΦΕΣ. Ένα μέρος που σίγουρα οι κόρες του Ξένιου Δία θα επέλεγαν για κατοικία.
Είσοδος ξενοδοχείου
Είσοδος ξενοδοχείου